De bescherming van uw persoonsgegevens vinden wij zeer belangrijk. Priolo Travel draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld volgens de nieuwe regels van de AVG.

Priolo Travel en uw persoonsgegevens

Priolo Travel heeft voor het boeken van uw reis verschillende (persoons)gegevens nodig zoals, naam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken en boeken van uw reis. Voorbeeld, boeken van tickets, hotels, verzekeringen, autohuur, factuur, betalingen en daarnaast gegevens van thuisblijvers in geval van nood. 
Priolo Travel zorgt ervoor dat ten alle tijden uw persoonlijke gegevens worden beschermd en vertrouwelijk behandeld. Indien u vragen heeft over uw privacy dan horen wij graag van u.

Bijgewerkt op 29 mei 2018

Het wettelijke kader van de AVG

Priolo Travel werkt conform de wet 'Algemene Verordening Gegevensbescherming'. Dit houdt voor ons het volgende in:

  • Priolo Travel verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en beperkt zich hierbij enkel tot die gegevens die hiervoor minimaal nodig zijn.
  • Priolo Travel vraagt uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben hebben voor het verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Priolo Travel geeft geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Priolo Travel doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, vernietiging, verlies, vervalsing of openbaarmaking van deze gegevens waarin we gebruik maken van allerlei organisatorische en technische veiligingsmaatregelingen.
  • Priolo Travel is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zal deze respecteren.© 2022 - Priolo Travel