Wij vragen om toestemming voor het plaatsen van cookies zoals sinds de invoering van de 'cookiewet' in veel gevallen verplicht is in Europa. Ofschoon deze website ook gebruik maakt van cookies, geldt deze verplichting voor ons niet. Uw privacy en persoonlijke gegevens zijn op priolotravel.nl veilig en wij informeren u graag hierover.

Cookies op Priolotravel.nl

De website van de Priolotravel maakt zeer beperkt gebruik van cookies - dat zijn kleine bestandjes dat meestal tijdelijk op uw computer worden opgeslagen en gekoppeld zijn aan functionaliteit op een website. Zolang deze cookies puur functioneel zijn en niet gebruikt worden om persoonlijke/privacy-gegevens te verzamelen of te analyseren, is de website vanuit privacy-oogpunt veilig. Priolotravel.nl maakt gebruik van Google Analytics om het functioneren van de website te monitoren. Dat gebeurt bij ons op basis van anonimiteit van bezoeker, onder die voorwaarde is het niet nodig hiervoor toestemming aan u te vragen. Wij weten dus niet wie u bent en wij achtervolgen u niet met advertenties..Zoals hieronder beschreven staat, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem. 

De Cookiewet

Google Analytics maakt gebruik van een cookie. In de nieuwe privacywetgeving (januari 2015) valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen Google Analytics-cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits het Google Analytics account van Priolo Travel op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doen wij op deze pagina.

Privacyinstellingen van Google Analytics

Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt het cookie van Google Analytics dus onder de uitzonderingen omdat dit cookie “geen of slechts geringe” inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘priolotravel.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van Priolo Travel en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (in het geval van Priolotravel zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Priolotravel) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden.

  1. Er is een bewerkersovereenkomst tussen Priolotravel en Google over de Analytics gegevens.
  2. IP-adressen worden anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn.
  3. Het Analytics account van Priolotravel is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden.
  4. De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’.

Priolotravel voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden.

Andere cookies

Op Priolotravel.nl wordt naast het Analytics cookie soms een cookie gebruikt om een stukje functionaliteit aan te sturen. Dan heeft het cookie alleen een technisch doel om bijvoorbeeld de gebruikservaring zo optimaal mogelijk te maken.

Opt out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

U kunt tevens het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
© 2022 - Priolo Travel